Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


13.05.2005

Постанова № 237-КИ

про закриття справи
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 237-КИ

м.Київ

2005-05-13

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області, Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Сільгоспхімія", місцезнаходження: вул. Червноармійська, 1, м. Баришівка, Київська обл., 07500, код ЄДРПОУ 05489326,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 22.04.2005 року № 235-КИ, встановлено факт порушення ВАТ "Сільгоспхімія" п.10 ст.8 Закону України "Про державне регулювання на ринку цінних паперів в Україні" пов'язаний -з несвоєчасним виконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 20.04.2004 року №551-КИ, термін виконання якого закінчився 14.05.2004 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 20.04.2004 року №551-КИ було винесено стосовно порушень вимог "Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЩІФР від 17.01.2000 року №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2002 рік (№463р. від 23.04.2003 року), а саме: - відсутня публікація інформації про господарсько-фінансове становище і результати діяльності (річний звіт) товариства за 2002 рік. На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Сільгоспхімія" представник та/або керівник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті про правопорушення. Постановою про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 27.04.2005 року (лист від 27.04.2005 року вих. №2624/20) розгляд справи у відношенні ВАТ "Сільгоспхімія" було призначено на 10 травня 2005 року. Оскільки згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.05.2005 року №133-р "Про перенесення робочого дня з вівторка 10.05.2005 року на суботу 14.05.2005 року" було рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій перенести для працівників робочий день з вівторка 10.05.2005 року на суботу 14.05.2005 року, Постановою від 10.05.2005 року (лист від 12.05.2005 року вих.№2968/20) розгляд справи у відношенні ВАТ "Сільгоспхімія" було відкладено на 13.05.2005 року Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Сільгоспхімія" відбувся за участю представника юридичної особи - Гавриленко Н.І. ( … ), яка діяла за Довіреністю від 12.05.2005 року №917898 та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - заступника начальника Управління Комісії Столярової І.Л. та начальника відділу правозастосування - Кузьменко Л.В. До розгляду справи ВАТ "Сільгоспхімія" надало примірник газети "Цінні папери України" від 25.04.2003 року (лист від 13.05.2005 року вх.№463рв) з публікацією інформації про фінансово-господарське становище товариства за 2002 рік. При розгляді справи з'ясувалося, що публікацію інформації про фінансово-господарське становище товариством було розміщено в "Бюлетні "Цінні папери України" 25.04.2003 року, тобто факт правопорушення відсутній. Враховуючи наведене, та керуючись п. 3.4, 8.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу у відношенні ВАТ "Сільгоспхімія" закрити за відсутністю події правопорушення. 2. Дану постанову направити особі, у відношенні якої закрито справу. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.