Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 20.05.2016
Дата публікації 20.05.2016 12:41:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Кушніренко Микола Іванович - Голова правління. Тел: (4576) 5-12-66
E-mail* a_beglova@urozhai.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
20.05.2016 р. емітентом самостійно було виявлено технічну помилку у Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів розкритого в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, у звʼязку із чим Публічне акціонерне товариство "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПІМІЯ" повідомляє про спростування інформації, яка була розкрита в Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, яке було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті http://stockmarket.gov.ua 04.05.2016 р. Емітентом було самостійно виявлено технічну помилку у Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, на сайт був завантажений невідповідний файл з повідомленням.
Виправлена інформація в Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів розміщена емітентом повторно 20.05.2016 р. в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку одночасно зі спростуванням розкритої 04.05.2016 р. інформації у Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кушніренко Микола Іванович