Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 15.11.2013
Дата публікації 18.11.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Пушкар Вячеслав Миколайович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* vathimia@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05489326
1.4. Місцезнаходження емітента: 07500, Україна, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 135д.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04476) 5-17-66
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vathimia@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://05489326.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про отримання емітентом позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про отримання позики прийнято 28.11.2012 р. Наглядовою радою.
Дата підписання договору: 28.11.2012 р.; дата підписання додаткової угоди №1 до договору: 29.10.2013р.; предмет договору – надання в позику грошових коштів в сумі 1600000,00 грн.; вид позики – безпроцентна; процентна ставка – 0; строк, на який надано позику – строком до 30 червня 2014 року. Позика за вибором Позикодавця може надаватися частинами або/та у меншому розміру ніж обумовлено договором. Умови повернення позики: позика повертається шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця в строк до 30.06.2014р. Передання активів в заставу та інший спосіб забезпечення зобов'язання не передбачене договором позики.
Позикодавець - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРО НПК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ позикодавця: 31961067, Місцезнаходження позикодавця: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Промислова, 1.
Дата зарахування коштів на поточний рахунок - "15" листопада 2013 року
Розмір одержаної частини позики (траншу) - 23 000,00 гривень, що становить 1,44 % вiд загальної суми позики.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок звітного року – 1224,5 тис. грн.
Співвідношення суми позики до вартості активів на початок звітного року – 65,92 %.
Співвідношення суми траншу до вартості активів на початок звітного року – 0,95 %.
Отримані за договором позики грошові кошти використовуються для оплати ремонтно-будівельних робіт на складі хімічних добрив.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади Голова правління
(підпис) Пушкар В.М.
М.п.
18.11.2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пушкар Вячеслав Миколайович