Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 20.12.2012
Дата публікації 21.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Пушкар Вячеслав Миколайович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* vathimia@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про отримання позики прийнято 28.11.2012 р. Наглядовою радою.
Дата підписання договору: 28.11.2012 р.; предмет договору – надання в позику грошових коштів в сумі 1600000,00 грн.; вид позики – безпроцентна; процентна ставка – 0; строк, на який надано позику – строком до 31 жовтня 2013 року. Позика за вибором Позикодавця може надаватися частинами або/та у меншому розміру ніж обумовлено договором. Умови повернення позики: позика повертається шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця в строк до 31.10.2013 р. Передання активів в заставу не та інший спосіб забезпечення забов'язання не передбачене договором позики.
Позикодавець - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРО НПК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ позикодавця: 31961067, Місцезнаходження позикодавця: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Промислова, 1.
Дата зарахування коштів (траншу) на поточний рахунок - "20" грудня 2012 року
Розмір одержаної частини позики (траншу) - 452 000,00 гривень, що становить 28,25 % вiд загальної суми позики.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок звітного року – 1329,3 тис. грн.
Співвідношення суми позики до вартості активів на початок звітного року – 100,28 %.
Співвідношення суми траншу до вартості активів на початок звітного року – 28,33 %.
Отримані за договором позики грошові кошти використовуються для оплати ремонтно-будівельних робіт на складі хімічних добрив.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пушкар Вячеслав Миколайович