Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.10.2011
Дата публікації 31.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* Київська обл., смт. Баришівка, вул. Червоноармійська, 1, 07500
Керівник* Пушкар Вячеслав Миколайович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* vathimia@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За рішенням Голови правління відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:
Відкликано:
Головного бухгалтера Клименко Iрину Iванiвну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) за власним бажанням. Орган який прийняв рішення: Голова правління ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 28.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді – 8 років.
Призначено:
На посаду Головного бухгалтера Терешко Юлію Олегівну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Орган який прийняв рішення: Голова правління ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 28.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головний бухгалтер призначений на невизначений строк. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера ПРАТ «УКРАГРО НПК».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пушкар Вячеслав Миколайович