Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.10.2011
Дата публікації 21.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* Київська обл., смт. Баришівка, вул. Червоноармійська, 1, 07500
Керівник* Карабань Валерій Андрійович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* vathimia@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За рішенням загальних зборах акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», які відбулись 20.10.2011 р. (Протокол № 1 від 21.10.2011 р.) відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:
Відкликано:
Голову правління Карабаня Валерія Андрійовича (Паспорт СК 183910 виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 28.08.1996 року) за власним бажанням. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді – 11 років.
Призначено:
На посаду голови правління Пушкаря Вячеслава Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), кандидатура на посаду голови правління була запропонована акціонерами. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова правління призначений строком на п'ять років. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: заступник директора з продажу ПРАТ «УКРАГРО НПК».
Призначено:
На посаду заступника голови правління Грибова Дмитра Ігоровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), кандидатура на посаду була запропонована акціонерами оскільки було вирішено обрати правління в складі трьох осіб. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заступник голови правління призначений строком на п'ять років. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: заступник генерального директора ДІП «ПРЯКІБА УКРАЇНА».
Призначено:
На посаду члена правління Бєглову Анну Тагірівну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), кандидатура на посаду була запропонована акціонерами оскільки було вирішено обрати правління в складі трьох осіб. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член правління призначений строком на п'ять років. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: юрисконсульт ПРАТ «УКРАГРО НПК».
Відкликано:
Голову спостережної ради Шевчука Анатолiя Михайловича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень спостережної ради. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді – 11 років.
Призначено:
На посаду голови наглядової ради Чеканова Олександра Станіславовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), кандидатура на посаду Голови наглядової ради була запропонована акціонерами. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 8,4532 %. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова наглядової ради призначений на невизначений строк. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: начальник юридичного відділу ПРАТ «УКРАГРО НПК».
Відкликано:
Члена спостережної ради Коваль Олексiй Iванович (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень спостережної ради. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді – 11 років.
Призначено:
На посаду члена наглядової ради Хочая Володимира Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), кандидатура на посаду члена наглядової ради була запропонована акціонерами. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0 %. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради призначений на невизначений строк. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: директор з продажу ПРАТ «УКРАГРО НПК».
Відкликано:
Члена спостережної ради Матяш Анатолiя Агейовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень спостережної ради. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді – 11 років.
Призначено:
На посаду члена наглядової ради Волкова Олександра Євгеновича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), кандидатура на посаду члена наглядової ради була запропонована акціонерами. Орган який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ВАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата прийняття рішення: 20.10.2011 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0 %. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член наглядової ради призначений на невизначений строк. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: Генеральний директор ДІП «ПРЯКІБА УКРАЇНА».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Карабань Валерій Андрійович