Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  12.04.2019 15:04:01
Дата здійснення дії: 12.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  05489326
Текст повідомлення: 

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)

ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ»,

що скликаються на 15.04.2019 року

 

         Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 09 квітня 2019 року загальна кількість акцій – 59 433 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 52 842 шт.

  

   11.04.2019 р.

   Голова правління

   ПрАТ " БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ "

   М.І. Кушніренко